KDO JSME?

Sport je pro nás život. Pojď žít s námi.

Buďme dobrými vzory

a dejme dětem ten nejlepší základ pro jejich budoucnost.

Jsme rodina sportovců, která se rozhodla věnovat svůj čas a energii do rozvoje pohybové kultury dětí. Vyrůstali jsme společně jako sourozenci, spoluhráči, partneři nebo spolužáci. Prostě jsme jedna velká family. Ať už od stejné, nebo od jiné matky :D. 

Jako aktivní hráči, trenéři mládeže, učitelé na mateřských a základních školách vnímáme stále vyšší potřebu pozvednout úroveň motorických schopností, dovedností a také přístup ke sportu obecně. 
Rádi bychom to změnili a zábavnou formou nabídli dětem všechny benefity, které nám pohyb přináší.

Zdraví máme pouze jedno a se svým tělem strávíme celý život. 
Zvolme cestu psychické a fyzické odolnosti. 
Snižme riziko možných onemocnění a úrazů. 
Zjistěme, kolik úsilí je potřeba k dosažení svých cílů a učme se ze selhání či prohry.

PROČ MY?

Vzdělání a specializace

Vysokoškolské vzdělání, specializované sportovní licence a aktivní sportovní kariéra.
Zkušenosti jako trenéři, učitelé, vedoucí i organizátoři.

Chuť, energie a dětský duch

Kolektiv cílevědomých lidí, který rád zkouší a objevuje nové věci, učí se, realizuje své znalosti a zkušenosti a věří v nekonečný potenciál dětí plnit si své sny. Taky si užívá práci a možnost být součástí dětského světa.

Zábava a seberozvoj

Učení hrou pro nás není jen nějaké heslo. Hrát si a zároveň rozvíjet dovednosti i osobnost je součástí veškerých našich aktivit. Uvidíte sami. 

Rodina

Rodina je pro nás nejsilnějším poutem. Ta naše má dveře otevřené pro každého, protože dobrých lidí se vejde všude dost a budeme rádi, když vytvoříme největší sportovní rodinu na světě.

NAŠE FILOZOFIE 
- v co věříme a co učíme -

- výstup z komfortní zóny -

Nezkusíš, nevíš...Není potřeba děti nutit. Je důležité být pro ně podporou v chuti objevovat a zkoušet nové věci. Nebát se některé věci pouze zkusit, může být cesta k poznání vlastních hranic a limitů.

"Život začíná tam, kde končí vaše komfortní zóna."

- síla reálného prožitku -

Společná snídaně, individuální nebo týmový sportovní výkon, vymýšlení společného pokřiku, stezka odvahy, noční hlídka nebo zpívání u táboráku podle nás může nabídnou víc, než telefon. Proto na kempech bude telefon pouze jako oznamovací prostředek, že jsme na živu :D

- kreativita a tvořivost -

Volnost a podpora při řešení různých činností, aktivit, zadání.
Každý má možnost podílet se na organizaci, tvořit a realizovat vlastní potřeby.  

- zábava, humor, smích - 

Zábavná forma vytváří emoční zážitek a pomáhá upevňovat veškeré učení. Humor je skvělým prostředkem pro dobrou náladu, působí jako odlehčení při náročných situacích a také nás může naučit nebrat věci příliš vážně. Zároveň stojí za svátkem obličeje v podobě smíchu. A smích, je ten nejlepší lék, který nic nestojí.

"Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."

- autenticita - 

Proč být jako ostatní, když můžu být sám sebou? Být svůj je cestou k objevení vlastních možností, hranic, potřeb, talentů i nedostatků. Zároveň o svoji originalitu mohu obohatit ostatní. 

- rozvoj talentu -

 Každý má nadání a talent pro něco jiného. Je dobré objevovat tyto talenty a podpořit jejich rozvoj. Talent je naše výjimečnost a jejich využití nám může ukázat tu správnou životní cestu. Slabé stránky je dobré obrábět, talenty je potřeba brousit.

- všestranný rozvoj -

Vytvořením široké škály nejen pohybových vzorců, umožňuje využít tento základ v pozdějším věku při výběru konkrétního sportu, kterému se chce dítě věnovat. Sportovní všestrannost má pozitivní vliv nejen na specializovaný trénink, ale také na aktivity v běžném životě. Např. při společných chvílích s přáteli, rodinou, vlastní sportovní aktivitou, tak i během dospělosti v pracovním prostředí.

- sebevědomí -

Zdravé sebevědomí je základem odhodlat se k prvnímu kroku, následně u činnosti vytrvat a také ji dokončit. Přílišné sebevědomí věstí pád.

- trpělivost -

Snad žádný úspěch se nestal přes noc. Součástí učení a dosahování cílů je dlouhodobá snaha, nespočet opakování a také velké množství neúspěšných pokusů, po kterých se nevzdáte. Děti by měli již od mala vědět, že za úspěchem stojí trénink, píle, selhání a další faktory z kterých se mají možnost učit.

"Úspěch je nejhorší učitel"

- zvídavost - 

Dětská touha poznávat svět kolem a uvnitř sebe je pro ně utvářejícím faktorem jejich budoucí osobnosti. Otevřít dveře jejich bádání a pomocná ruka jim poskytne cenné zkušenosti a poznání.

- individuální přístup -

Každý člověk je originál. Neexistuje univerzální přístup, jak naučit danou věc všechny stejně. Soustředíme se na maximální přizpůsobení aktivit pro každého.

- budování morálních hodnot -

Ve společnosti se vytrácejí důležité morální hodnoty. Probuďme v dětech silné vnitřní přesvědčení, které jim pomůže při rozhodování pro to, co jim přijde správné a ne pro to, co přinese vlastní prospěch bez ohledu na následky.
Takovými hodnotami může být například poctivost, pravdivost, spravedlnost, rovnost před druhým...

- zdravý životní styl -

Životním stylem je možné předejít a snížit riziko vážných onemocnění, úrazů, vypořádání se se stresem a psychickou zátěží. Pohybem, stravou, správnými návyky a dalšími faktory již od mala můžeme přispět ke zvýšení kvality života. Minimálně je možné dát dětem rozhled a výbavu do dospělosti.

- být dobrým vzorem -

Každou naší reakcí, řešením problémových situací, přístupu ke světu či slovy o paní učitelce malujeme dětem obraz, který před sebou vidí. Uvědomujeme si to a snažíme se být tím nejlepším příkladem.

- respekt -

Respektovat druhého je důležitý aspekt pro celý život. U sportu jsme vystaveni mnoha situacím, při kterých se tomu učíme. Například respekt ke spoluhráči, soupeři, rozhodčímu ale také trenérovi/vedoucímu/učiteli.

"Chovej se k druhému tak, jak bys chtěl, aby se on choval k tobě."

ČLENI FAMILY

Mgr. Filip Jícha


Martin Jícha ml.


Mgr. Martin Jícha st.Mgr. Tomáš Jícha


Mgr. Přemysl Severa


Jakub Uherek

Michaela Jíchová, DiS.

Mgr. Veronika Hošková


Mgr. et Mgr. Jan Ovčačík


Chceš sledovat novinky?

Koukni na sociální sítě.